Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1

Стручни библиотечко-информацони рад у школској библиотеци – вођење библиотечке статистике у складу са националном законском регулативом и међународним ISO стандардима за библиотечку статистику

Народна библиотека Стефан Првовенчани, Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
2

Школски библиотекар у савременом образовном окружењу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
6

Пут књиге у школској библиотеци

Центар за стално образовање и евалуацију Филолошки факултет Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
9

Наставним методама до безбедног ученика у саобраћају

Tehnicka škola GSP
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
10

Нове улоге наставника у школи која учи – међународни стандарди и национални оквири

Медицинска школа Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
34

Каријерно вођење и саветовање у средњим школама – основна обука

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Fondacija Tempus
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
38

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
42

Напредовање ученика – резултат тимског рада

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
44

Наставник и ученик у процесу каријерног вођења и саветовања

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
45

Наставник као кључни фактор успешне наставе

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
46

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
51

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

ОШ Гаврило Принцип
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
73

Професионална оријентација на преласку у средњу школу

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 17
87

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада школског тима за каријерно вођење и саветовање/професионалну оријентацију

Fondacija Tempus
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Fondacija Tempus
Електронски
недеља: 5
бодова: 18
133

Педагошки саветодавни рад васпитача и стручних сарадника у функцији оснаживања сопствених капацитета

Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156

Управљање тимовима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
169

„КОМУНИКАЦИЈА – НАЈБОЉА ИНФОРМАЦИЈА” – развој комуникацијских компетенција у педагошкој пракси

Visoka škola za komunikacije
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
173

Oрганизација и реализација кућне наставе за ученике са здравственим проблемима

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
176

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
189

„Учим, да учим” – програм за примену материјала, сензомоторних игара и апликација у раду са децом са аутистичним спектром и другим сметњама

ОШ Антон Скала
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
221

Кључни појмови као инструмент за остваривање исхода учења у настави предмета Историја

Агенција за едукацију и маркетинг Дуга
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
222

КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ И КРЕАТИВНОСТ У НАСТАВИ ФИЛОЗОФИЈЕ

Српско филозофско друштво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
223

Медијска писменост – како оспособити ученике да препознају манипулисање путем савремених и класичних медија

Zaštita potrošača
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
224

Настава модерне историје југоисточне Европе – оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
225

Нова историографска истраживања и настава историје. Методички приступ

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
226

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
228

МУЗЕЈ ШКОЛЕ У РЕДОВНОЈ И ИЗБОРНОЈ НАСТАВИ

Основна школа „Старина Новак”
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
230

Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
232

„Говор као простор мишљења и деловања – Реторичке основе комуникативне заједнице”

Гимназија Светозар Марковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
238

Здрави стилови живота у функцији бољих резултата рада ученика

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
239

Исхраном до здравља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
240

Моје здравље – моја одлука

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
242

ВАСПИТАЊЕ ЗА ЗДРАВЉЕ

Центар за образовање и едукацију Хипократ 2012, Бујановац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
244

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
247

Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци

Градски завод за јавно здравље Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
249

Младост и здравље – изазови савременог доба

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
253

Први корак у превенцији болести зависности

OŠ VUK KARADŽIĆ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
264

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотрапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
266

„У сусрет стресу” – стратегије превладавања стреса, професионалног оптерећења и емоционалне исцрпљености

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
269

Креативне радионице

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
270

Обука за наставу Грађанског васпитања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
271

Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
272

Чувајући природу чувамо себе – еколошко васпитање деце

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
274

ИНОВАТИВНИ МОДЕЛ ПРОБЛЕМСКЕ ИНТЕГРАТИВНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПРЕДМЕТА ПРАВОСЛАВНИ КАТИХИЗИС (ВЕРОНАУКА)

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
275

Небеска ризница – Методика рада верске наставе

Предшколска установа Гимназион
Непосредно
дана: 4
бодова: 24
276

Примена иновативних и интерактивних дидактичких стратегија у верској настави

Учитељско друштво Неготин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
277

Сазнај, запамти и оживи, будућност задиви – народна традиција у пракси

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
278

Слободна зона у основним и средњим школама – филм као помоћно средство у настави

Добро удружење
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
279

Технике израде маске за обичајно обредне поворке – НАРОДНА ТРАДИЦИЈА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
282

Подршка за реализацију предмета Грађанско васпитање – сазнање о себи и другима

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
283

Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
295

Извођење наставе програмирања по принципу „корак по корак” на примеру програмског језика Java

Универзитет Метрополитан
Електронски
недеља: 2
бодова: 10
314

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
325

Примена виртуелне реалности у наставном процесу

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
343

Активно оријентисана настава математике

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 30
344

ДО ФУНКЦИОНАЛНИХ ЗНАЊА РАЗВИЈАЊЕМ МАТЕМАТИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
345

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
346

Задаци у настави математике и њихова улога у формирању математичког мишљења

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
349

Интеракцијом ученика и наставника до сложенијих захтева у математици

Основна школа 20. октобар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
350

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
351

Математика у малом…

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
352

Методичка радионица

Подружница математичара Ваљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
353

МОТИВИСАЊЕ И РАЗВИЈАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УЧЕЊЕ МАТЕМАТИКЕ

Математичко друштво АРХИМЕДЕС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
354

Најчешћи принципи у решавању алгебарских, комбинаторних и логичко-комбинаторних проблема на математичким такмичењима

Друштво математичара Србије подружница Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
356

Нека занимљива питања у реализацији наставе математике

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
357

Новосадски математички семинар

Друштво математичара Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
358

Подршка ученику кроз индивидуализацију и пројектни рад у настави математике

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
360

Примена општих стандарда постигнућа у планирању, реализацији и вредновању исхода наставе математике у средњој школи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 4
бодова: 30
361

Програмски пакет LaTeX за припрему наставних материјала из математике

Универзитет Метрополитан
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
362

Унапређивање наставе математике у основним школама

Економско трговинска школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
363

Унапређивање наставе математике у основној школи

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
364

Унапређивање наставе математике у средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
365

Упоришне тачке у настави математике

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
366

„АРХИМЕДЕСОВ” МАТЕМАТИЧКИ ПРАКТИКУМ

Математичко друштво АРХИМЕДЕС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
367

Eлементарни концепти у вероватноћи путем дијаграма

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
368

Вредновање и праћење ученичких постигнућа у настави математике у основној школи

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
369

Дидактичко-методска поставка часа математике

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
370

Диференцирани приступ настави математике у основној школи

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
371

Интерактивна имплементација уџбеника у настави математике у старијим разредима основне школе

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
372

Интерактивна настава математике

Електротехнички факултет у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
373

Интеракцијом до пројектне наставе у алгебри

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
374

Интеракцијом до пројектне наставе у геометрији

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
375

Кад је лака геометрија и мерење прија

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
377

Креативна математика – моделовање

Школа за основно образовање одраслих
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
378

Креативна припрема текстуалних задатака

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
379

Математика у игри

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
380

Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
381

Модели и експерименти у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
382

Отворени задаци, вршњачко и саморегулисано учење у настави математике

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
383

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
384

Реални проблеми и математика

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
385

Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери добре праксе

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
386

Стратегије постављања задатака у циљу унапређивања функционалних математичких знања

Институт за педагошка истраживања
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
387

Стратегије решавања математичких задатака

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
388

„Сингапурска математика – од проблема до решења”

Краљевачко друштво учитеља
Електронски
недеља: 3
бодова: 8
389

„Сингапурска математика – од проблема до решења„

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
390

Пређи преко... Упознај говор и културу Влаха

Nacionalni savet Vlaha
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
391

Неговање језика и мултикултуралности кроз наставне садржаје босанског језика и књижевности

Друштво за босански језик и књижевност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
393

Достигнућа младих у Србији – ДМуС

Достигнућа младих у Србији
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
395

Искористи час

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
397

Квизом до успешног завршног испита

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
398

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Центар за образовно лидерство
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
399

Планирање стручног усавршавања запослених у основним и средњим школама.

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
400

Пројектна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
401

Пројектна настава и тематско планирање у млађим разредима основне школе

Tренинг центар КОЦЕВСКИ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
402

Употреба лутке у раду са децом

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
403

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
407

Активирајмо ученике подстицајним задацима

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
408

Активно учење /настава 1: базични ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
409

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
410

АКТИВНО-КРЕАТИВНО УЧЕЊЕ

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
411

Активно-оријентисана настава – методе и технике учења

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
412

Активно-оријентисана настава – планирање и припрема

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
413

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном основношколском узрасту

Логоигрица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
414

АМБИЈЕНТАЛНОМ НАСТАВОМ ДО ФУНКЦИОНАЛНОГ ЗНАЊА

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
416

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
417

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
421

Вишефронтална настава у функцији осавремењивања наставне праксе

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
422

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
423

Вредновање и праћење остварености исхода заснованим на компетенцијама у средњим стручним школама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
425

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
426

ДИЈАГНОСТИКА, ПРЕВЕНЦИЈА И ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА НЕУСПЕХА У ШКОЛСКОМ УЧЕЊУ УЧЕНИКА

Центар за инструктивне комуникације у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
431

До личне професионалне филозофије применом етике брижности

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
432

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
433

Добра припрема за час, успешан час

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 32
435

Драмске игре у настави

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
438

Електронски сервиси у пројектно оријентисаној настави

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
440

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Друштво за српски језик и књижевност Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
441

Игре у настави

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
442

ИДИ ка знању!

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
443

Изазови подучавања

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
446

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
447

Индивидуализација у образовању одраслих и рад са одраслима са тешкоћама и сметњама у учењу

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
448

ИНОВАТИВНЕ ПРАКСЕ ПОДУЧАВАЊА

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
449

Интегративна настава у подстицајној средини за учење

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
450

Интеграција, корелација и занимација

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
451

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
452

Интегрисана амбијентална настава

Универзитет у Београду, Географски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
454

Интерактивно-авантуристички програм искуственог учења – „Потрага за благом” као наставни и ваннаставни модел рада

Удружење Тим за Образовање и Културу – ТОК
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
458

Истраживања у функцији унапређивања наставе и учења

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
459

ИСТРАЖИВАЧКИ РАД УЧЕНИКА ─ ПОДСТИЦАЈ ЗА ДИВЕРГЕНТНО И КРИТИЧКО МИШЉЕЊЕ У НАСТАВИ (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
460

Ка ефикаснијем учењу – примена елемената школског Монтесори програма у разредној настави

Српска Монтесори асоцијација
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
462

Како да наставник постане добар говорник

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
463

Како лако до квалитетног учења

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
464

КАКО МИСЛИТИ ДРУКЧИЈЕ ─ ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНО И ДИВЕРГЕНТНО

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
465

Како мотивисати ученике 21.века?

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
466

Како објективно проценити знање ученика?

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
468

Како покренути позитивне промене код ученика

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
469

КАКО РАЗВИТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО МЕЂУПРЕДМЕТНУ КОМПЕТЕНЦИЈУ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
471

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
472

Квалитетна настава I – Социјални аспекти успешног поучавања и учења

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
473

Квалитетна настава II – Организациони аспекти успешног поучавања и учења

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
474

Квалитетна настава III – Когнитивни аспекти успешног поучавања и учења

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
475

Компас за учење и поучавање

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
476

Креативност у настави као фактор успешног учења

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
477

Критичко мишљење у настави – први корак у развоју кључних компетенција за целоживотно учење

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
478

Кроз практичан рад до функционалног знања

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
479

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
480

Међупредметни приступ настави и учењу и развој компетенција ученика

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
481

Медијска писменост у школи – интердисциплинарни приступ

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
482

Методе OUTDOOR наставе – учење у непосредном окружењу

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
483

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
484

Методе и технике интерактивног образовног рада са одраслима

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
485

Методе и технике процене постигнућа одраслих полазника

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
486

МЕТОДЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Агенција за образовање Марина и Јован
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
487

Методе/технике и веб алати у настави усмереној на исходе

Удружење наставника ДУГА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
489

Мој час – учење за трећи миленијум

Основна школа Матко Вуковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
492

Могућности примене пројектне наставе у дигитално доба

Омладински истраживачки центар Гимназијалац Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
493

Модели професионалног развоја у функцији оснаживања компетенција за доживотно учење

Висока школа струковних студија за васпитаче Михаило Палов, Вршац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
494

Може то и боље – конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
495

Монтесори радионице за израду дидактичког материјала – узраст од 6 до 12 година

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
496

Мотивација и психолошки принципи учења

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
497

Мотивација у учењу одраслих

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
499

На путу кроз време

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
500

Настава на три нивоа сложености оријентисана на образовне стандарде

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
501

Настава оријентисана на учење

Центар за образовне политике
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
503

Настава усмерена на ученика

ОШ Соња Маринковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
504

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
505

НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

OŠ Servo Mihalj, Zrenjanin
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
506

Наставник – кључни фактор успешне наставе

Основна школа са домом ученика Добринка Богдановић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
507

НЛП у школи – комуникацијом до жељених исхода

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
508

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
509

Обележавање значајних датума у настави

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
510

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
512

Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
513

Обука наставника за примену различитих метода учења у настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
514

Обука о стандардима и компетенцијама

ЕДУКАЦИЈА ЗА 21. ВЕК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
515

Огледно/угледни часови као подстицај наставника за даљи професионални развој

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
516

Од исхода учења до ефикасне наставе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
517

Од лутке до знања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
518

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
519

ОД ПРОЈЕКТНЕ НАСТАВЕ КА УЧЕНИЧКОМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
520

Основе ученичког предузетништва уз коришћење ИКТ-а

Средња школа за економију, право и администрацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
521

Основни алати Паметне табле и могућности њихове примене у настави

Zubotehnička škola
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
522

Основни принципи, карактеристике и стилови учења одраслих

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
523

ОТВОРЕНИ ЗАДАЦИ И КРЕАТИВНА ИГРА ─ ПОДСТИЦАЈ ДИВЕРГЕНТНОГ МИШЉЕЊА И МАШТЕ У НАСТАВИ (серија Tролист: развијање иницијативе, сарадње, стваралаштва)

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
524

Откривање региона кроз амбијентлну наставу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
525

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
526

Оцењивање у функцији повећања мотивације за учење

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
527

Оцењивање у функцији развоја и учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 5
бодова: 38
528

Пажња као предуслов успешне наставе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
529

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
531

Пирамида исхода у планирању и реализацији наставе

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
533

Планирање и реализација наставних метода по фазама часа

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
534

ПЛАНИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА РАЗРЕДНЕ НАСТАВЕ И ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ И НАСТАВЕ ПРАВОСЛАВНОГ КАТИХИЗИСА ПРЕМА ИНОВАТИВНИМ МОДЕЛИМА

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
535

Планирање, организација и евалуација у образовању одраслих

Филозофски факултет Универзитета у Београду Институт за педагогију и андрагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
536

Планирање, припремање и реализација тематске наставе

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
537

Повезивањем знања до нових сазнања

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
539

Подстицајна учионица – водич за примену ефикаснијих стратегија учења у настави

Друштво за дечју и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
541

Подстицање функционалне писмености применом развијајућих модела наставе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
542

Поступци вредновања у функцији даљег учења

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
543

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
544

Практична примена вештина и метода учења у школама

Учитељско друштво Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
545

Прати, процени и објективно оцени

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
546

Предузетништво као међупредметна компетенција кроз целокупно школовање

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
547

Предузетништво у настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
548

Предузетништво – од идеје до реализације

ОШ Милутин и Драгиња Тодоровић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
549

ПРЕИСПИТАЈ СЕБЕ – УНАПРЕДИ НАСТАВУ

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
550

Примена дебате као наставног метода у настави и учењу

Otvorena komunikacija
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
551

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
552

Примена индивидуализоване, проблемске, програмиране и егземпларне наставе у школи

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
553

Примена интегративног психодинамског О. Л. И. метода у наставно-образовном процесу рада

УГ Едука пројекат
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
554

Примена мисаоних експеримената у настави

Центар за промоцију науке
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
557

Припрема деце за усвајање читања

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
558

Припрема презентација, припрема излагања и јавни наступ

Fakultet za medije i komunikacije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
560

Пројектна настава – више од учионице

Агенција за образовање Марина и Јован
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
561

Пројектни модел наставе

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
562

Пројектно оријентисана настава

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
564

Програм подршке наставницима и стручним сарадницима за рад у основној и средњој школи

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
566

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
567

Радни листови за успешно учење

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Електронски
недеља: 5
бодова: 36
568

Радни листови, креирање по фазама часа

Удружење наставника ВЕТ Форум Параћин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
569

Развој вештина за квалитетнију наставу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
571

Развој мотивације за учење: улога и значај наставника

Филозофски факултет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
572

Савремене наставне методе и технологије

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
573