Учитељи у свету линија, боја и облика

Каталошки број програма: 963  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„, Винча; Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„, Нови Београд

Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„, Винча; Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„, Нови Београд

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оснаживање и унапређивање компетенција наставника за квалитетно извођење наставе Ликовне културе од I до IV разреда.

• Оспособљавање наставника да препозна и уважи различите потребе, способности и знања ученика у савладавању садржаја Ликовне културе. • Оснаживање наставника да води, стимулише и усмерава децу ка откривању ликовних и естетских вредности, a применом различитих ликовних техника ствара позитивну радну атмосферу. • Подстицање наставника да експериментишу различитим ликовним техникама и материјалима. • Оснаживање наставника да коришћењем рециклажних и природних материјала подижу еколошку свест ученика. • Оспособљавање наставника за подизање међупредметних компетенција у разредној настави, применом корелације са другим наставним, изборним и факултативним предметима.

наставник разредне наставе
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан Развој ликовног изражавања и ликовни типови деце Специфичности ликовног изражавања деце Линија, боја и облик у свету стваралаштва Фротаж, колаж, деколаж, декупаж, асамблаж Разумевање дечјег цртежа Евалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1.600,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.99
2 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 29 4
3 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 4
4 Обука се реализује онлајн Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 26 3.98
5 Обука се реализује путем интернета. Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.97
6 Обука се реализује путем интернета. Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 22 3.97

Укупно учесника: 167 | Просечна оцена: 3.99