Речитатив – свет разноврсних могућности или нужно зло? Проучавање речитатива у односу на остале елементе опере, на примеру Моцартових опера

Каталошки број програма: 956  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Милица Илић, доктор уметности, Факултет музичке уметности;

Милица Илић, доктор уметности, Факултет музичке уметности; Катарина Јовановић, магистар уметности, Факултет музичке уметности;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Продубљивање знања и вештина неопходних за извођење речитатива, са циљем развијања/подизања свести о његовом драмском и уметничком потенцијалу и значају.

Разумевање речитатива као носиоца драмске радње, проучавање његових врста и њихових законитости. Проучавање односа текста и мелодије са позиција певача и пијанисте (чембалисте) као и односа речитатива и осталих елемената опере, сличности и разлике у њиховом третирању и извођењу. Испитивање односа слободе и стриктности у извођењу речитатива, са акцентом на ритмици језика као кључне детерминаната музичко-ритмичког тока.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данРечитатив - свет разноврсних могућности или нужно зло? Речитатив - изазов за све актере.

20

дана: 1
бодова: 8

2000

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 MŠ Mokranjac, Dečanska 6 Милица Илић, Катарина Јовановић 30 3.91

Укупно учесника: 30 | Просечна оцена: 3.91