УВОЂЕЊЕ У МУЗИКУ: ИНОВАЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ МУЗИЧКОЈ ПЕДАГОГИЈИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА КРЕАТИВНИХ МЕТОДА У НАСТАВИ

Каталошки број програма: 977  

Не

Удружење клавирских педагога Војводине - УКЛАПЕВ, Његошева 9, 21000 Нови Сад, uklapev@gmail.com, 0691055321, ,

Милена Апић, milena.apic@gmail.com, 0641227008, 0641227008,

Милена Апић, Магистар уметности - пијаниста, МШ "Исидор Бајић"; Дина Шуклар Визеки, Магистар уметности - пијаниста, МШ "Исидор Бајић";

Милена Апић, Магистар уметности - пијаниста, МШ "Исидор Бајић"; Дина Шуклар Визеки, Магистар уметности - пијаниста, МШ "Исидор Бајић";

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетентности наставника у раду са почетницима у музичким школама, као и у оквиру наставе музичког васпитања у основним школама у циљу побољшања квалитета образовно-васпитаног процеса.

1. Упознавање са новијим теоријама музичког развоја деце 2. Упознавање са резултатима новијих истраживања у области музичке педагогије 3. Упознавање са савременим уџбеницима и помоћним наставним средствима заснованим на принципима који су се кроз истраживања и педагошку праксу показали као најуспешнији у области музичког образовања 4. Унапређивање стилова и стратегија предавања 5. Унапређивање стилова и стратегија учења 6. Подстицање и развој различитих облика мишљења (аналитичко, критичко, са посебним акцентом на креативно) 7. Подстицање и развој мисаоних вештина (решавање проблема, извођење активних закључака, развијање маштовитости)

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у предшколској установи

1. дан ИНОВАТИВНИ НАЧИНИ РАЗВИЈАЊА ПУНОГ ПОТЕНЦИЈАЛА ДЕТЕТА У ПРВИМ ЕТАПАМА МУЗИЧКОГ РАЗВОЈА УВОЂЕЊЕ ДЕТЕТА У СВЕТ МУЗИЧКОГ ПИСМА: ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КРЕАТИВНИХ МЕТОДА И МЕТОДА АКТИВНОГ УЧЕЊАФУНКЦИОНАЛНО МУЗИЧКО ОПИСМЕЊАВАЊЕ: РАЗВИЈАЊЕ СТВАРАЛАЧКЕ НАДАРЕНОСТИ И ОРИГИНАЛНОСТИ ИЗРАЖАВАЊА

30

дана: 1
бодова: 8

Надокнада предавачима: 2000 динара по учеснику семинара нето (+ ПДВ) Путни трошкови: трошкови бензина и путарине +/– 3500 динара Освежење: вода и кафа за реализаторе и полазнике семинара + ручак за два реализатора

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 MŠ "Josip Slavenski", Novi Sad, Radnička 19a Милена Апић, Дина Шуклар Визеки 30 3.97
2 MŠ "Josip Slavenski", Novi Sad, Radnička 19a Милена Апић, Дина Шуклар Визеки 15 3.94
3 MŠ "Mokranjac" Beograd Милена Апић, Дина Шуклар Визеки 30 3.97
4 MШ Суботица, Штросмајерова 3, Суботица Милена Апић, Дина Шуклар Визеки 30 3.9
5 МШ "Михаило Вукдраговић" Шабац, Масарикова 35 Милена Апић, Дина Шуклар Визеки 30 3.96
6 МШ "Михаило Вукдраговић" Шабац, Масарикова 35 Милена Апић, Дина Шуклар Визеки 30 3.99
7 Лесковац, Центар за стручно усавршавање у образовању, Лесковачког одреда 6 Милена Апић, Дина Шуклар Визеки 28 3.92

Укупно учесника: 193 | Просечна оцена: 3.95