ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА

Каталошки број програма: 980  

Не

"Пријатељи деце општине Нови Београд", 11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 183, suzanaponjavic@gmail.com, 0642007104, 0655065449, 0112165946

Сузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 0112165946, 0642007104, 0112165946

Соња Росић, Дипломирани сликар текстила, Самостални уметник - Члан УЛУПУДС-а; Сузана Поњавић, Историчар уметности, „Пријатељи деце општине Нови Београд„;

Соња Росић, Дипломирани сликар текстила, Самостални уметник - Члан УЛУПУДС-а; Сузана Поњавић, Историчар уметности, „Пријатељи деце општине Нови Београд„;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад; стицање и усвајање нових знања и вештина; оспособљавање за самосталан рад и примену стечених знања у раду са децом и младима.

Имплементација традиционалних културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности; Развијање мотивације код деце и младих за доживљавање, разумевање и коришћење уметничких медија; Подстицање и развијање креативности, истраживачке радозналости, самосталности, иницијативности, отворености према новом искуству развоја координације и моторикe кроз рад са предивом; Упознавање вредности сопственог културног наслеђа; Обнављање, очување и популаризација старих и уметничких заната, традиције народа и фолклора, као и ширењу културе уопште.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данСновање и грађење основеПостављање основе на основино вратилоНамотавање основе на основино вратилоГрађење основеИзрада преплетаја „платно„2. данИзрада преплетаја „кепер„Израда преплетаја са варијацијама у структуриИзрада преплетаја са варијацијама у боји или ефекат бојеИзрада преплетаја „кепер„Ручна израда детаља

15

дана: 2
бодова: 16

4.500,00 РСД хонорари за реализацију програма за реализаторе и координатора програма.Трошкови: набавке материјала, прибора и средстава за реализацију практичних активности на радионицама, канцеларијског пословања, финансијског администратора, освежења и оброка за полазнике и реализаторе, надокнаде за коришћење простора за рад, потрошног материјала и одговарајуће потврде о завршеној обуци, путних трошкова за реализаторе семинара, израде одговарајућег пратећег штампаног материјала.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Соња Росић, Сузана Поњавић 7 3.54
2 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Соња Росић, Сузана Поњавић 4 4
3 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Соња Росић, Сузана Поњавић 6 4
4 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Соња Росић, Сузана Поњавић 7 4
5 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Соња Росић, Сузана Поњавић 5 4
6 ОШ"Бранко Радичевић", Јурија Гагарина 195, Нови Београд Соња Росић, Сузана Поњавић 5 4

Укупно учесника: 34 | Просечна оцена: 3.92