УМЕТНИЧКА ГРАФИКА И ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО

Каталошки број програма: 961  

Не

"Пријатељи деце општине Нови Београд", 11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 183, suzanaponjavic@gmail.com, 0642007104, 0655065449, 0112165946

Сузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 0112165946, 0642007104, 0112165946

Милица Војводић, мастер, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду; Сузана Поњавић, Историчар уметности, „Пријатељи деце општине Нови Београд„;

Милица Војводић, мастер, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду; Радован Јандрић, Магистар графике, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду; Александар Ботић, Магистар уметности, Академија уметности, Универзитет у Новом Саду; Јелена Средановић, доктор уметности , Академија уметности Нови Сад

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање са могућностима примене графичких техника у ликовном стваралаштву деце предшколског узраста, ученика основне и средње школе, као и унапређење методичких компетенција запослених у образовању у области ликовног васпитања и образовања.

Оспособљавање запослених у образовању за: • самостално или тимско планирање ликовних активности са фокусом на употреби графике као ликовног медија; • примену поступака који код деце/ученика развијају и подстичу ликовну културу и познавање традиционалних и савремених медија; способност препознавања и коришћења изражајних могућности различитих графичких техника и материјала; искуство и доживљај као услов за креативни процес; индивидуалне способности и креативне потенцијале; чулну осетљивост, дивергентно мишљење, критичко мишљење и стваралачку личност; • рефлексивну праксу – евалуацију, самоевалуацију и унапређење васпитно-образовног рада у складу са специфичностима области ликовне културе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУлога ликовних техника и материјала у процесу ликовног васпитања и образовањаУвод у уметничку графикуМетодички аспекти примене уметничке графике у васпитно-образовном процесуСпецифичности графичких техника и материјала и њихове примене у васпитно-образовном раду

30

дана: 1
бодова: 8

2.800,00 РСД Хонорари за реализацију програма за реализаторе, координатора програма.Трошкови: набавка материјала, прибора и средстава за реализацију практичних активности на радионицама; канцеларијског пословања; финансијског администратора; освежења и оброка за полазнике и реализаторе; надокнаде за коришћење простора за рад; потрошног материјала и одговарајуће потврде о завршеној обуци; путни трошкови за реализаторе семинара; израде одговарајућег пратећег штампаног и радног материјала.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Милица Војводић, Јелена Средановић 1 3.97
2 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Милица Војводић, Јелена Средановић 1 3.88
3 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Милица Војводић, Јелена Средановић 8 4
4 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Милица Војводић, Јелена Средановић 14 3.86
5 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Милица Војводић, Јелена Средановић 7 3.99
6 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Милица Војводић, Јелена Средановић 9 3.99

Укупно учесника: 40 | Просечна оцена: 3.95