Непокретно културно наслеђе у служби занимљивог школског часа

Каталошки број програма: 950  

Не

Републички завод за заштиту споменика културе - Београд, Радослава Грујића 11, 11 000 Београд, office@heritage.gov.rs, 0112454786, , 0113441430

Марија Драгишић, marijadragisic@yahoo.com, 0112454786, 0628828123,

Марија Драгишић, дипл. етнолог-антрополог, Републички завод за заштиту споменика културе ;

Марија Драгишић, дипл. етнолог-антрополог, Републички завод за заштиту споменика културе ; Ненад Лајбеншпергер, мастер историчар, Републички завод за заштиту споменика културе ; Ивана Ранковић Миладиновић, дипл. историчар уметности, Републички завод за заштиту споменика културе ; Естела Радоњић Живков, дипл. етнолог-антрополог, Републички завод за заштиту споменика културе ;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Програм је формиран у циљу подизања нивоа знања код наставног кадра о непокретном културном наслеђу и могућности коришћења ове интердисциплинарне теме за унапређење квалитета наставе и лакше и правилније разумевање садржаја од стране ученика.

Подизање свести о значају културног наслеђа код наставног кадра Оспособљавање наставника да кроз интердисциплинарну наставу подстичу код ученика чување националног идентитета и одговоран однос према културном наслеђу Проширење наставничких компетенција за област друштвених наука Обогаћивање наставног програма садржајима о културном наслеђу Оспособљавање наставника за континуирану едукацију ученика о непокретном културном наслеђу кроз наставно градиво Стручно оспособљавање наставника за интерпретацију непокретног културног наслеђа и повезивање са градивом Практично упознавање наставника са моделом радионичарског и теренско- истраживачког рада на тему културног наслеђа и оспособљавање за примену сличних активности са ученицима

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. данКултурно наслеђе – појам и значајВрсте културног наслеђаНепокретно културно наслеђеДеца, школско градиво и културно наслеђеСценарио за један час

15

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику: 3.100,00 динара (минимум 10 учесника) Спецификација трошкова: - трошкови ангажмана предавача ..... 24. 000 динара - организација програма (освежење на паузи).....5.000,00 динара - радни и потрошни материјал.....2.000,00 динара