ПОПУЛАРНА МУЗИКА У НАСТАВИ МУЗИЧКИХ И ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА

Каталошки број програма: 953  

Не

Асоцијација гитариста Војводине, Радничка 51а, Нови Сад , rasko.radovic@gmail.com, 0641526706, ,

Рашко Радовић, drugarica.kafica@gmail.com, 0216372486, 0641526706,

Ира Проданов Крајишник, доктор музикологије, Академија уметности Универзитета у Новом Саду;

Ира Проданов Крајишник, доктор музикологије, Академија уметности Универзитета у Новом Саду; Данијела Кличковић, мастер теоретичар уметности, Музичка школа "Исидор Бајић", Нови Сад;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Осавремењивање наставних садржаја кроз жанр популарне музике и иновативни приступ постојећим наставним садржајима кроз жанр популарне музике као области најблискијих генерацијама школског узраста.

Популарна музика је због своје сталне актуелности најпогодније средство за трансфер наставних садржаја с једне, и фокуса музичког интересовања млађе генереације, с друге стране. Под овим појмом подразумевамо све жанрове тренутно актуелне у медијима кроз које се и у позитивном и у негативном смислу могу презентовати одређене наставне јединице од анализе композиционе технике, текстуалних садржаја, аранжмана, визуелних идентитета интерпретатора, начина интерпретације, контекста уметничког догађаја, вербалне и невербалне комуникације и др. На овај начин могу бити обрађене теме не само из области из уско стручних музичких предмета, него и предмета као што су Српски језик, Историја, Ликовна култура, Филозофија, Верска настава, страни језици и др.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи

1. данТеорија популарне музикеПопуларна музика као стално актуелна база података за истраживање историје музике и друштваПАУЗА ЗА КАФУПопуларна музика као ваннаставна активност – студија случајаПАУЗА ЗА РУЧАКПројекат Изнад истока и запада (2001) као студија случаја споја поп музике и религијских вредностиПАУЗА ЗА КАФУПопуларна музика као активност полазника семинараРезиме, попуњавање анкете

30

дана: 1
бодова: 8

Надокнада предавачима по учеснику: 2000 динара нето Путни трошкови (бензин, путарине)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад Ира Проданов Крајишник, Данијела Кличковић 30 3.97
2 Нови Сад Ира Проданов Крајишник, Данијела Кличковић 29 3.94
3 Нови Сад Ира Проданов Крајишник, Данијела Кличковић 27 3.96
4 Музичка школа "Јосиф Маринковић", Зрењанин Ира Проданов Крајишник, Данијела Кличковић 20 3.88
5 Зрењанин, Музичка школа "Јосиф Маринковић" Ира Проданов Крајишник, Данијела Кличковић 24 3.85

Укупно учесника: 130 | Просечна оцена: 3.92