Корак ка култури

Каталошки број програма: 990  

Не

Удружење Млади и игра, Суботица, Алеја маршала Тита 18, milankalj@yahoo.com, 0638569323, ,

Миланка Станкић, milankalj@yahoo.com, 0638569323, 0638569323,

Миланка Станкић, доктор књижевних наука, ОШ "Свети Сава";

Миланка Станкић, доктор књижевних наука, ОШ "Свети Сава" Оливера Протић, Дипломирани сликар - сценограф, ОШ "Драган Ковачевић"

уметности

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Интеграцијско-корелацијским системом објединити фазе у развоју уметности и презентовати их на нов начин усклађујући га са потребама савремене наставе; обогаћивање културног профила учесника наставног процеса

Осветлити периоде у развоју уметности тако што ће се корелацијом објединити следећи елементи : музичка уметност, архитектура, дизајн, гастрономија, историја костима, историја уметности, књижевност, примењена уметност; организација иностраних образовно-студијских путовања која ће својим садржајем пратити теме семинара и омогућавати сарадњу са културним институцијама ради подизања нивоа компетенција, знања и вештина у организацији културних манифестација у школама

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данАнтичка ГрчкаСтари РимИмператорска СрбијаСтаро доба2. данРенесансаБарокСредњовековна СрбијаСредњи век3. данРоманика и готикаИмпресионизамСецесија у уметностиСрпски надреалисти и уметност 20. векаУметност 21. века

30

дана: 3
бодова: 24

4.700,00 (радни материјал, путни трошкови предавача, интелектуалне услуге предавача)