Култура говора у учионици и ваннаставним активностима

Каталошки број програма: 991  

Не

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, ,

Кристина Копрившек, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, 063505568,

Весна Ждрња, дипломирана глумица Академије уметности Универзитета у Новом Саду

Весна Ждрња, дипломирана глумица Академије уметности Универзитета у Новом Саду; Агота Виткаи-Кучера, доктор наука, Универзитет у Новом Саду Академија уметности; Саша Латиновић, дипломирани глумац, Академија уметности у Новом Саду

уметности

компетенције за комуникацију и сарадњу

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење говорне културе наставника, сарадника и васпитача и побољшање њихових компетенција за бављење овом облашћу, како у наставном процесу, тако и у ваннаставним активностима.

- Разумевање функција говора и њиховог начина испољавања; - Упознавање са вежбама и техникама које побољшавају перформансе говорног гласа; - Упознавање са вежбама артикулације и флуентности; - Разумевање употребе говора као уметничког средства и упознавање са говорним жанровима.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколсој установи
васпитач у дому ученика

1. дан Увод у културу говора Увод у говорну технику 2. дан Употреба гласа у говору Јавни говор 3. дан Рекапитулација говорних и гласовних вежби Говор као уметничко средство

30

дана: 3
бодова: 18

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Multimedijalni centar, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Đure Jakšića7, Novi Sad Весна Ждрња, Агота Виткаи-Кучера, Саша Латиновић 11 3.99
2 Multimedijalni centar, Akademija umetnosti u Novom Sadu, Đure Jakšića7, Novi Sad Весна Ждрња, Агота Виткаи-Кучера, Саша Латиновић 10 3.91

Укупно учесника: 21 | Просечна оцена: 3.95