ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО

Каталошки број програма: 951  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Весна Кршић Секулић, ред. проф., Факултет музичке уметности у Београду

Весна Кршић Секулић, ред. проф., Факултет музичке уметности у Београду; Снежана Николајевић, доктор наука, Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Представљање литературе за клавирски дуо учесницима семинара, анализа значајних дела која су погодна за наставу и посебан осврт на најновија штампана издања.

Упућивање на специфичности структуре клавирског дуа и свих детаља који из те структуре проистичу.

наставник стручних предмета – средња стручна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан ПЕДАГОШКИ АСПЕКТИ ЛИТЕРАТУРЕ ЗА КЛАВИРСКИ ДУО

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику