„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором

Каталошки број програма: 967  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Гордана Илић, доктор наука, Музичка школа Јосиф Маринковић, Београд

Гордана Илић, доктор наука, Музичка школа Јосиф Маринковић, Београд; Биљана Јеремић, доктор методике наставе, Педаг. фак., Вис. школа струк. студија за образ.; Милица Павловић, дипломирани теоретичар уметности, ОШ Ђорђе Натошевић&; Нови Сад; Дубравка Томић, доктор наука о драмским уметностима, ОШ Лаза Костић; Снежана Радивојша, мастер, ОШ Ђуро Стругар

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Осавремењaвање и унапређивање професионалних компетенција наставника за рад са одељењским хором од I до IV разреда основне школе.

Стицање нових знања о заступљености активности певање у Наставном програму, одабраној уџбеничкој и другој стручној литератури за ученике млађих разреда основне школе – предмет Музичка култура; - стицање нових знања и вештина, кроз теоријски и практичан рад, о основним елементима технике хорског дириговања, вокалној техници и интерпретацији; - упознавање полазника са иновационим методичким поступком за рад у области мелодика; - теоријско и практично упознавање полазника са иновативним методичким поступком за обраду песме по слуху и према запису

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа

1. дан Место и значај активности певања у Наставном програму Иновативни методички поступци за обраду песме по слуху и према запису Рад на вокалној техници Представљање и рад на иновационом методичком поступку за рад у области мелодика Практичан рад на вокалној техници од стране полазника Израда и приказ припреме за час

30

дана: 1
бодова: 8

1.500,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Економска школа, Крагујевац Дубравка Томић, Снежана Радивојша 26 3.99
2 Дечји културни центар, Београд Гордана Илић, Дубравка Томић 28 3.96

Укупно учесника: 54 | Просечна оцена: 3.98