Музика уз помоћ рачунара

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 948  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080, ,

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080,

Марија Ђокић, Музичка школа Исидор Бајић; Јасна Марковић Вујановић, Музичка школа Исидор Бајић; Радмила Николић, Економска школа Нада Димић, Земун

Марија Ђокић, Музичка школа „Исидор Бајић”; Јасна Марковић Вујановић, Музичка школа Исидор Бајић; Радмила Николић, Економска школа Нада Димић, Земун

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Увођење рачунара у област музике и уметности. Подизање нивоа рачунарске писмености укључених у систем образовања на свим нивоима. Оспособљавање наставника за увођење ученика у поље практичне примене познавања рачунара.

Оспособљавање наставника и васпитача за овладавање и коришћење програма за писање нота и креирање музичких аранжмана који ће бити коришћени у настави. Стицање потребних вештина за писање приручника, уџбеника и лекција у електронском облику за дате циљне групе. Овладавање вештинама које ће омогућити шире регионално повезивање са колегама из исте струке. Осавремењавање самог предмета - било да се ради о настави музичког васпитања на свим нивоима или о изучавању једног специфичног инструмента. Могућност лакше, брже и живље комуникације наставника и ученика. Допуна постојећег знања: надоградња постојећих вештина, преиспитивање сопствених знања и умећа.

наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
васпитач у предшколској установи

1. недеља Предности употребе савремених рачунарских технологија у музичком нотирању 2. недеља Техника записивања музике уз помоћ рачунара 3. недеља Практична употреба дигиталног нотног записа 4. недеља Објављивање креираног материјала Анализа рада на семинару – завршни сусрет

15

недеља: 4
бодова: 32

2.900,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 39 3.93
2 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 43 3.97
3 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 39 3.96
4 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 40 3.96
5 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 7 3.97
6 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 41 3.99
7 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 54 3.99
8 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 10 4
9 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 17 4
10 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 41 4
11 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 10 4
12 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 47 3.98
13 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 51 3.98
14 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 24 3.99
15 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 30 3.97
16 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 8 3.99
17 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 26 3.99
18 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 53 3.99
19 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 11 4
20 Марија Ђокић, Јасна Марковић Вујановић 22 3.97

Укупно учесника: 613 | Просечна оцена: 3.98