Корелација и међупредметно повезивање у настави музичке културе и уметности

Каталошки број програма: 945  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању , Горанска бб Смедерево, office@rcsmed.edu.rs, 026619906, 026619907, 026619906

Sanja Nedeljković, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026619906, 0606831905, 026619906

Весна Миленковић, дипломирани музиколог, ОШ Свети Сава, Пожаревац, Медицинска школа Пожаревац

Весна Миленковић, дипломирани музиколог, ОШ "Свети Сава", Пожаревац, Медицинска школа Пожаревац; Виолета Милошевић Прифти, дипломирани педагог, ШОС за музичко образов. Стеван Мокрањац, Пожаревац; Драган Грујић, мастер, ОШ Свети Сава, Пожаревац; Мирко Михајловић, наставник разредне наставе, ОШ "Свети владика Николај"; Даница Гаралејић, професор географије, ОШ "Свети Сава", Пожаревац

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање наставника за практичну примену корелације у настави и међупредметно повезивање проз процес планирања и интеграције са другим наставним предметима и садржајима.

Оснаживање наставника за примену корелације и значај међупредметног повезивања у савременом наставном процесу. Хоризонтално и вертикално планирање наставе и повезивање наставних садржаја различитих наставних предмета. Постизање тимске сарадње наставника и мотивација за практичну примену корелације кроз примере добре праксе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. дан 1. Корелација у савременој настави 2. Планирање корелације и међуредметно повезивање 3. Тимско планирање и корелација-интеграција 4. Примена корелације у наставној пракси

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 РЦ Ниш, Париске Комуне бб Весна Миленковић, Мирко Михајловић 18 3.99
2 RC Smederevo Весна Миленковић 19 3.97

Укупно учесника: 37 | Просечна оцена: 3.98