Хеуристичке методе у читању музичког дела

Каталошки број програма: 965  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Дејан Синадиновић, магистар, Факултет музичке уметности

Дејан Синадиновић, магистар, Факултет музичке уметности; Ненад Радић, доктор уметности, Факултет музичке уметности

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Приближавање учесника феноменологији значењске анализе музичког дела кроз рад на разумевању композиторове поруке и то на основу анализе општег стила и поетике: кроз дедукцију и обрађивање карактерних и емоционалних образаца, симболике и алегорије.

Што прецизније оријентисање практичног рада на интерпретацији музичког дела у смислу разумевања свих елемената који једну интерпретативну представу чине добром. Постављање јасних циљева у интерпретативном процесу у име скраћивања пута од почетка до финализације музичке интерпретације. Развијање језика којим се говори о музици, аутентично читање композиторове поенте и развијање ефективног методолошког поступка у анализи музичког дела.

наставник стручних предмета – средња стручна школа

1. дан Уводно предавање, музичка алегорија, симболика. 2. дан Биографска анализа, језик савремене музике

30

дана: 2
бодова: 16

цена по учеснику 3.500,00 динара

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Fakultet muzičke umetnosti, Kralja Milana 50, 11000 Beograd Дејан Синадиновић, Ненад Радић 21 3.87
2 Fakultet muzičke umetnosti, Kralja Milana 50, 11000 Beograd Дејан Синадиновић, Ненад Радић 15 3.85
3 ONLINE Дејан Синадиновић, Ненад Радић 31 4
4 ONLINE Дејан Синадиновић, Ненад Радић 60 4
5 ONLINE BEOGRAD Дејан Синадиновић, Ненад Радић 7 0
6 ONLINE BEOGRAD Дејан Синадиновић, Ненад Радић 9 0
7 ONLINE BEOGRAD Дејан Синадиновић, Ненад Радић 15 4
8 onlajn Дејан Синадиновић, Ненад Радић 26 0

Укупно учесника: 184 | Просечна оцена: 2.47