Семинар за диригенте – од традиционалног ка иновативном

Каталошки број програма: 958  

Не

Српска хорска асоцијација, Трг Светог Ђорђа 4, 25000 Сомбор, pevanjeuhoru@gmail.com, 0658005980, 0638347367,

Милан Радишић, pevanjeuhoru@gmail.com, 025428178, 0658005980,

Тамара Адамов Петијевић, специјалиста дириговања, докторант, Музичка школа Исидор Бајић, Нови Сад

Тамара Адамов Петијевић, специјалиста дириговања, докторант, Музичка школа Исидор Бајић, Нови Сад; Милоје Николић, доктор музичке теорије, Факултет музичке уметности

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређење хорског извођаштва у основним и средњим школама, музичким школама, певачким и културно-уметничким друштвима, дечјим, црквеним и осталим хоровима. Усавршавање диригената хорова и оркестара. Повећање обима и квалитета хорског стваралаштва.

Рад на хорској вокалној техници. Рад на елементима диригентске праксе – технике дириговања, дириговање као занат и уметност. Анализа и тумачење партитура. Припрема за хорску и оркестарску пробу и иновације у вођењу пробе. Упознавање хорске литературе свих епоха, стилова и жанрова. Иницирање и постављање темеља за бољу и интензивнију сарадњу међу диригентима и хоровођама свих профила, ради општег унапређења хорског стваралаштва.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник предметне наставе – гимназија
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета

1. дан Хорска вокална техника (+ пауза од 15 минута) Хорски репертоар (+ пауза за ручак 60 минута) Хорски театар - инсценација хорског дела (+ пауза 15 мин.) Специфичности хорских ансамбала: примери црквених или дечјих хорова (+пауза од 15 мин.) Диригентска пракса – индивидуални рад учесника са хором

30

дана: 1
бодова: 8

2.000,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Неготин, Фетивал "Мокрањчеви дани" Тамара Адамов Петијевић, Милоје Николић 22 3.79
2 Неготин, Дом културе, Уметничка школа Тамара Адамов Петијевић, Милоје Николић 26 3.98
3 Дом културе, Неготин Тамара Адамов Петијевић, Милоје Николић 26 3.96

Укупно учесника: 74 | Просечна оцена: 3.91