ФАКТОРИ КОЈИ ДОПРИНОСЕ РАЗВОЈУ ДАРОВИТОСТИ И ПОСТИЗАЊУ ВИСОКИХ РЕЗУЛТАТА КОД УЧЕНИКА У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Каталошки број програма: 978  

Не

Заједница музичких и балетских школа Србије, МишкаКрањца 7, zmbssorg@gmail.com, 0113582484, ,

Слађана Шегавчић, zmbssorg@gmail.com, 0113582484, 069610144,

НИНА НИКОЛОВ, -, Музичка школа Исидор Бајић; АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, , ОМШ Јосип Славенски Нови Сад;

НИНА НИКОЛОВ, -, Музичка школа Исидор Бајић; АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ, , ОМШ Јосип Славенски Нови Сад;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенције наставника у раду са ученицима у музичкој школи. Опособљавање у пружању подршке ученицима у циљу постизања изузетних резултата.Конструктивни и функционални приступ такмичењима, и другим јавним активностима.

Разматрање потребе да наставник прати нове тенденције у области методике наставе инструмента и других научних области које имају везе са радом педагога.Упознавање са резултатима научних истраживања која се односе на факторе који имају улогу у постизању високих резултата. Дефинисање учешћа надарености у постизању изузетних резултата.Уочавање значаја уложеног рада за постизање високих резултата. Представљање одлика квалитетног вежбања 'осмишљено вежбање'.Значај примене принципа промишљеног вежбања-пре, током и после јавног наступа. Сагледавање утицаја промишљеног вежбања за развој других способности код појединца.Остали фактори који доприносе постизању високих резултата: важност мотивације; улога породице и окружења; место и значај наслеђа

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
стручни сарадник у школи

1. данДаровитост и изузетни резултатиУложени рад -вежбање и изузетни резултатиОдлике осмишљеног вежбањаПаузаУлога и значај наставника у напредовању ученика Индивидуално осмишљени програм вежбања -Радионица ПаузаЈавни наступ и промишљено вежбањеЈавни наступ - РадионицаПаузаУтицај осталих фактора у постизању високих резултатаРезиме семинара

30

дана: 1
бодова: 8

1000 дин плус трошкови пута

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Donji Milanovac Lepenski Vir НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.79
2 Donji Milanovac - Lepenski Vir НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.77
3 Donji Milanovac - Lepenski Vir НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.84
4 Donji Milanovac - Lepenski Vir НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.97
5 МШ Јован Бандур Панчево НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.82
6 Београд, Музичка школа Станислав Бинички НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.79
7 Кула, ШОМО Кула НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 17 4
8 МШ Даворин Јенко, Лабудово Брдо, Београд НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.82
9 Сента , Музичка школа ''Стеван Мокрањац'' НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 23 3.97
10 Младеновац, Краља Петра I 175, Музичка школа''Стевана Христић'' НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 21 3.93
11 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 23 3.82
12 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 26 3.9
13 Београд, Музичка школа ''Мокрањац'', Крунска 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.84
14 ШОМО Бачка Топола, Главна 84, Бачка Топола НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.82
15 Ужице, Музичка школа ''Војислав Лале Стефановић'', Св.Саве 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.95
16 ШОМО ''Стеван Христић,Бачка Паланка НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 23 3.83
17 Центар за стручно усавршавање Крушевац НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 29 4
18 Трстеник , ОМШ Корнелије Станковић, Обрена Антића 13 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 25 3.93
19 Чачак, Регионални центар за стручно усавршавање НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 27 3.87
20 Краљево, Топлице Милана 2 НИНА НИКОЛОВ 30 3.85
21 Краљево, Топлице Милана 2 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.94
22 Рума, Музичка школа Теодор Тоша Андрејевић НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 29 3.96
23 Зрењанин, Трг Слободе 7 Муз.школа ''Ј.Маринковић'' НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.97
24 Бечеј, Музичка школа Петар Коњовић НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 27 3.98
25 Музичка школа Ниш НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.89
26 Музичка школа Лесковац НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.96
27 Ниш, Музичка школа ,Првомајска НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 30 3.88
28 МШ Јосиф Маринковић Крунска 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 27 3.94
29 МШ Јосиф Маринковић Крунска 8 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 18 3.96
30 МШ Војислав Вучковић, Кондина 6 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 29 3.85
31 МШ Војислав Вучковић, Кондина 6 НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 19 3.78
32 Slavenski Novi Sad НИНА НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДАР ЂУРИЋ 23 3.93

Укупно учесника: 866 | Просечна оцена: 3.89