КЛАВИРСКЕ ШКОЛЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У НАШЕМ ДАНАШЊЕМ МУЗИЧКОМ ШКОЛСТВУ

Каталошки број програма: 969  

Не

Удружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, umbps@hotmail.com, 0116609281, 0117193582, 0117193582

Радмила Марковић, umbps@hotmail.com, 0117193582, 062796004, 0117193582

Драгољуб Шобајић, доктор дидактичко-методичких наука, ;

Драгољуб Шобајић, доктор дидактичко-методичких наука, ; Војислав Аврамовић, Редовни професор, МШ "Петар Коњовић";

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повећање степена ефикасности примене уџбеника за почетнике клавира прописаних законом, аутора А. Николајева, Ј. Кршић и М. Л. Петровић.

Анализа уџбеника наведених аутора са становишта примењених метода и поступака рада. Постављање уџбеника у контекст досадашњег развоја почетне обуке на инструменту; вредновање уџбеника са становишта потреба данашње клавирске педагогије.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данУводно излагањеА. Николајев: „Школа свирања на клавиру„Ј. Кршић: „Почетна школа за клавир„ М. Л. Петровић „Школица за клавир„

24

дана: 1
бодова: 8

- 1500,00 Дин. по учеснику - Путни трошкови 8.000,00 Дин