МУЗИКОМ ДО ЗНАЊА

Каталошки број програма: 972  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Весна Марковић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ „Михајло Пупин„ Земун; Вања Хршак, Професор музичког васпитања, ОШ „ Михајло Пупин„ Земун;

Весна Марковић, Дипломирани учитељ - мастер, ОШ „Михајло Пупин„ Земун; Вања Хршак, Професор музичког васпитања, ОШ „ Михајло Пупин„ Земун;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Повезивање наставних садржаја са предметом музичке културе, стицање културе слушања музике, оспособљавање за разумевање музичких порука; подстицање формирања сопственог доживљаја;

Оспособљавање наставника за ширу примену интерактивне методе наставе. Обогатити садржаје наставних предмета редовним музичким активностима, презентацијом дечијег музичког стваралаштва кроз корелацију са другим предметима. Јачање професионалног капацитета наставног кадра и њихово подстицање ка иновативном приступу наставном процесу. Подстицање и развој мисаоних вештина (бољи приступ решавању проблема, развијање аналитичког и критичког мишљења, маштовитост) уз музику. Индивидуализација наставног процеса у реализацији садржаја музичке културе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данМузика је свуда око насУвођење детета у свет музике кроз креативни приступКорелација наставних предмета са предметом музичка култураЛепше и лакше је уз музику

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1300, за групу од 30 полазника. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Весна Марковић, Вања Хршак 25 3.92
2 Смедерево Весна Марковић, Вања Хршак 19 3.98
3 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Весна Марковић, Вања Хршак 29 3.73
4 ОШ "Кнегиња Милица", Јурија Гагарина 78, Нови Београд Весна Марковић, Вања Хршак 25 3.96
5 ОШ "Момчило Поповић Озрен", Глождачки венац 23а, Параћин Весна Марковић, Вања Хршак 27 3.99
6 ОШ "Момчило Поповић Озрен", Глождачки венац 23а, Параћин Весна Марковић, Вања Хршак 26 3.98
7 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Весна Марковић, Вања Хршак 30 3.98
8 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац Весна Марковић, Вања Хршак 29 3.99
9 ОШ „Љубиша Урошевић“ Цара Душана 146, Рибаре Весна Марковић, Вања Хршак 25 3.99
10 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Весна Марковић, Вања Хршак 20 3.98
11 Обука се реализује онлајн Весна Марковић, Вања Хршак 29 3.97
12 Обука се реализује онлајн Вања Хршак 6 4
13 Обука се реализује путем интернета. Весна Марковић, Вања Хршак 22 3.93
14 Обука се реализује путем интернета. Весна Марковић, Вања Хршак 18 3.95
15 Обука се реализује путем интернета. Весна Марковић, Вања Хршак 23 3.91

Укупно учесника: 353 | Просечна оцена: 3.95