Народна игра – примена народне игре у образовно-васпитним установама

Каталошки број програма: 974  

Не

Основна музичка школа Петар Коњовић, Београд, Грчића Миленка 71, mladivirtuoz@gmail.com, 0112852400, , 0112852400

Илеана Милић, mladivirtuoz@gmail.com, 0112852400, 0641907107,

Светислав Цветић, , ОМШ "Петар Коњовић" Београд; Јасмина Михаљица, , ОМШ "Петар Коњовић" Београд;

Светислав Цветић, , ОМШ "Петар Коњовић" Београд; Јасмина Михаљица, , ОМШ "Петар Коњовић" Београд; Смиљка Ђорђевић, , Балетска школа "Лујо Давичо" Београд;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мотивисање, оспособљавање и усавршавање запослених у образовним и васпитним установама за примену народне игре у области планирања и реализације са орјентацијом на исходе, коришћењем различитих метода и облика рада.

Упознавање полазника програма са богатом ризницом народних игара Србије и њиховим карактеристикама, стиловима, музичким структурама, као и могућности примене народне игре у наставним и ваннаставним активностима. Записивање игара системом лабанотације. Примена кореолошких ибразаца у реализацији програма.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи

1. данУпознавање учесника са етнокореолошким областима СрбијеЛабанотацијаПрактичан радПаузаПрактичан радПаузаНародне игре са мимичко-драмским елемнтима прилагођених узрастуАудио и видео материјал2. данЛабанотацијаПрактичан радПаузаЕтнокореолошке области СрбијеПрактичан радПаузаСлушање аудио и гледање видео записаЕвалуација

30

дана: 2
бодова: 16

90000 динара за групу од 30 полазника, тј. 3000 динара по полазнику. У цену су урачунати трошкови хонорара за предавача, трошкови превоза и радни материјал (штампани пропратни текст и CD).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Beograd-Voždovac Светислав Цветић, Јасмина Михаљица 17 3.89
2 OШ "Доситеј Обрадовић" Волујац Светислав Цветић, Јасмина Михаљица 16 3.97

Укупно учесника: 33 | Просечна оцена: 3.93