Музичка култура и модерне технологије

Каталошки број програма: 973  

Не

Отворена просветна иницијатива, Кнеза Лазара Л2 лок16, opisrbije@gmail.com, 0638249999, 0358155444,

Братислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 0358155444, 0638249999,

Лери Менгер, Дипломирани музичар , ОШ „Први мај„ Владимировац ОШ „М. Црњански„ Иланџа;

Лери Менгер, Дипломирани музичар , ОШ „Први мај„ Владимировац ОШ „М. Црњански„ Иланџа; Горан Станков, Професор техничког образовања, ОШ „Жарко Зрењанин„ Избиште;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникацијских технологија.

Мотивисање и оспособљавање наставника за рад са модерним технологијама у настави музичке културе. Оспособљавање наставника за коришћење специфичних апликација корисних за предмет музичке културе.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

1. данУпознавање и уводна тема у сам семинар – Почетна презентацијаПроцес стварања, прикупљање материјала и његова обрада Процес стварања, прикупљање материјала и његова обрада – Интернет библиотеке и TorrentiПисање нота на рачунаруОбрада аудио и видео материјалаУснимавање нађеног материјалаРезиме рада првог дана2. данСтварање једне мултимедијалне презентације од прикупљеног материјалаСтварање једне мултимедијалне презентације од прикупљеног материјалаСтварање једне мултимедијалне презентације од прикупљеног материјалаПрограм Hot Potatoes и разни квизовиЗавршно излагање и евалуација семинара

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4.500 динара. У цену су урачунати хонорари предавача, путни трошкови, трошкови преноћишта радни материјал, израда уверења, трошкови координисања (уплата по пријави конкурса,телефонски рачуни, маркетинг према заинтересованим групама полазника, коришћење додатне хардверске опреме, непредвидљиви трошкови…)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ „Десанка Максимовић”, Чокот Лери Менгер, Горан Станков 27 3.96
2 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана, Чачак Лери Менгер, Горан Станков 10 3.86
3 ОШ "Милош Црњански" Иланџа Лери Менгер, Горан Станков 25 3.98
4 ОМШ " Невена Поповић " Гроцка Лери Менгер, Горан Станков 27 4
5 ОМШ " Невена Поповић " Гроцка Лери Менгер, Горан Станков 22 3.94
6 ОШ"Доситеј Обрадовић" , Пландиште Лери Менгер, Горан Станков 29 3.93
7 OШ "1.мај" Владимировац Лери Менгер, Горан Станков 30 3.93

Укупно учесника: 170 | Просечна оцена: 3.94