Музичке игре као део одрастања и учења

Каталошки број програма: 949  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа, 24420 Кањижа, Главни трг 9., rckanjiza@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Татјана Варју Потребић, tatjana@kanjiza.rs, 024874733, 0648062059, 024874733

Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица за бебе Бим Бам; Силвана Грујић, Магистар наука , Радио телевизија Србије; Владица Васић, дипломирани трубач, СМШ „Стеван Мокрањац„ Врање;

Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица за бебе Бим Бам; Силвана Грујић, Магистар наука , Радио телевизија Србије; Владица Васић, дипломирани трубач, СМШ „Стеван Мокрањац„ Врање;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање компетенција васпитача и наставника за разумевање и подстицање музичког развоја деце. Њихово оспособљавање за примену неформалних метода учења музике кроз игру, што доводи до бољих резултата како у музичком, тако и у општем образовању.

Подстицање полазника на богаћење свакодневних музичких активности. Развијање вештина и способности васпитача и наставника у планирању, креирању и извођењу музичких игара. Овладавање вештинама свирања телом. Подстицање на неформално музичко образовање и развој музичког потенцијала деце различитог узраста применом игре у свакодневном раду. Осмишљавање концепта примене музичке игре у васпитно-образовном процесу. Оспособљавање полазника за индивидуализацију наставних садржаја, применљиву на дете сваког узраста и способности.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. дан1. Уводни део 2. Музика и ум, утицај музике и музичких игара на развој интелигенције-Радионица: Учење тапшалице. 3. Развој ритма, координације, моторике и меморије кроз игрупауза 4. Корелација музичког образовања са осталим опште образовним програмима5. Значај активног слушања. Дечја песма у свакодневном радупауза за ручак6. Музичка игра као облик неформалног учења7. Различите игре за различите нивое музичке писменостипауза за освежење8. Интеграција неформалног учења у образовно-васпитне установеЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

3.000,00 динара (бруто хонорар предавача, радни материјал) + путни трошкови

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ" Јанко Веселиновић" Београд, Умчарска 2. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 23 3.94
2 ПУ "Вукица Митровић" Лсковац, Косте Абрашевића б.б. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 25 3.96
3 ОШ" Јанко Веселиновић" Београд, Умчарска 2. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 15 3.93
4 ОШ" Јанко Веселиновић" Београд, Умчарска 2. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 27 3.91
5 ОШ "Милоје Павловић" Београд, Чукарица, Милосава Влајића 1. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 15 3.93
6 ОШ "Милоје Павловић" Београд, Чукарица, Милосава Влајића 1. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 28 3.97
7 Музичка школа " Божидар Трудић" Смедеревска Паланка, 10. Октобра број 13. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 29 3.9
8 Музичка школа "Петар Стојановић" УБ, Краља Петра 13. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 15 3.97
9 Савски Венац, Београд, Ресавска 48. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 21 4
10 ХР Центар, Ресавска 48. Београд Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 27 3.93
11 ХР Центар, Ресавска 48. Београд Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић, Владица Васић 26 3.94
12 ХР Центар, Ресавска 48. Београд - онлајн Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић, Владица Васић 10 3.95
13 ХР Центар, Ресавска 48. Београд - онлајн Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић, Владица Васић 19 3.96
14 ХР Центар, Ресавска 48. Београд - онлајн Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић, Владица Васић 7 4
15 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Кањижа, Главни трг 9. Маријана Милошевић Симић, Владица Васић 14 3.99
16 ХР Центар, Ресавска 48. Београд - онлајн Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић, Владица Васић 7 3.91
17 ХР Центар, Ресавска 48. Београд - онлајн Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић, Владица Васић 5 3.98

Укупно учесника: 313 | Просечна оцена: 3.95