Савремене методе учења музике у различитим развојним фазама детета

Каталошки број програма: 957  

Не

Удружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, umbps@hotmail.com, 0116609281, 0117193582, 0117193582

Радмила Марковић, umbps@hotmail.com, 0117193582, 062796004, 0117193582

Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица Бим бам; Силвана Грујић, мр наука о драмским уметностима , Радио телевизија Србије;

Маријана Милошевић Симић, дипломирани музички педагог, Музичка радионица Бим бам; Силвана Грујић, мр наука о драмским уметностима , Радио телевизија Србије;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Подизање компетенција запослених за подстицање развоја дечјих музичких способности. Оспособљавање за примену савремених метода учења музике које доводе до постизања одличних резултата како у музичком тако и у општем образовању.

Упознавање запослених са различитим методама и техникама учења музике у циљу развоја музичких способности деце и оспособљавање за избор најпрактичнијих метода у датој прилици. Прихватање и примена метода које обезбеђују спонтан развој музичких способности кроз игру и неформално учење од јасленог узраста до тинејџерских година. Разумевање принципа учења музике по којима функционишу развијене педагогије: Орф, Сузуки, Јамаха, Валдорф, Ел Система, Далкроз. Овладавање техникама произвођења музике телом. Усаглашавање досадашњих искустава са новим облицима рада. Подстицање коришћења музике у циљу убрзаног учења и креирање позитивне атмосфере у настави. Развијање вештина и способности запослених у планирању, креирању и извођењу музичких игара.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
медицинска сестра – васпитач
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод, историјски значај музике и музичког образовањаМузика и ум, неуромузиколошка истраживања и развој интелигенције уз музикупаузаМузичке активности деце од јасленог до предшколског узрастаДалкроз техникапаузаНаслеђе Карла Орфа и Body percussionПрављење музичких инструмената од рециклираног материјалапаузаАктивно слушање музикеИнтернет као неисцрпан простор идеја и материјала за обогаћење наставе2. данНачини музичког описмењавањаПрипрема музичких садржаја за приредбепаузаРазличите методе учења музикеТехнике убрзаног учења: активан и пасиван концертпауза Музичке игре као неформални начин учења музикеДечија песмаКорелација музичких активности са другим областима учења паузаМузика у цртаним филмовимаЗакључак – корист од музичког образовања

30

дана: 2
бодова: 16

Појединачна цена семинара је 5500 динара. У то је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјали и освежење за учеснике.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа "Живорад Грбић", Карађорђева 122, Ваљево Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 26 3.97
2 Музичка радионица "Чаробна фрула", Студентски трг 5, Београд Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 12 3.95
3 ПУ "Полетарац" , Жарка Зрењанина 66, Оџаци Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 30 3.99
4 ОМШ "Петар Илић", улица Јосипа Грушовника бр.1 , Аранђеловац Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 21 3.97
5 OŠ Janko Veselinović Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 14 3.98
6 Bačka Palanka Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 22 3.95
7 Pančevo, MŠ Jovan Bandur Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 29 3.97
8 Центар за стручно усавршавање Чачак, Цара Душана бб, Чачак Маријана Милошевић Симић, Силвана Грујић 30 3.97

Укупно учесника: 184 | Просечна оцена: 3.97