Уметност педализације на клавиру

Каталошки број програма: 962  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Дубравка Јовичић, магистар уметности и доктор наука, Факултет музичке уметности Универзитета уметности ;

Дубравка Јовичић, магистар уметности и доктор наука, Факултет музичке уметности Универзитета уметности ; Наташа Пенезић, мастер, Академија уметности Универзитета у Новом Саду;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање са законитостима функционисања педала на клавиру повезивањем основних појмова из акустике (дефиниција таласног кретања, ефекат резонанције, аликвотни тонови, простор итд.) са појмовима музичке хармоније у процесу реализације музичког дела.

Повезивање појмова акустике и музичке хармоније са улогом три педала клавира у осмишљавању интерпретације. Улога ових елемената у "читању" ауторских рукописа композитора. Историјат клавирских педала и њихов значај за појаву појединих музичких стилова (импресионизма посебно). Разлике звучног простора некада и сада. Допринос улоге педала звучној палети самог инструмента и звучној представи дела. Практично показивање корелације ових појмова са извођењем на клавиру. Посвећивање велике пажње на улогу правилне употребе педала у реализацији звучног тока. Интерактивна настава са полазницима ради бољег разумевања и лакшег и бржег усвајања нових знања.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данОсновни појмови из акустике у односу на клавирКлавирски педали Акустичке функције клавирских педала и хармонија2. данПедали као веома важни учесници интерпретацијеКлавирски педали у делима авангардних композитораЗакључни коментариАнкета учесника о темама курса, реализаторима, организаторима

30

дана: 2
бодова: 10

Укупно 6000 динара нето и то: 2000 динара хонорар аутора и реализатора 1500 динара хонорар за другог реализатора 2500 динара трошкови организације

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа „Ватрослав Лисински “ Београд ул. Страше Пинџура 1/2 11000 Београд Србија Дубравка Јовичић, Наташа Пенезић 16 3.98

Укупно учесника: 16 | Просечна оцена: 3.98