ПРИМЕНА ДИГИТАЛНИХ УЏБЕНИКА И АПЛИКАТИВНИХ ПРОГРАМА У ПРОЦЕСУ ЛИКОВНОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ И МЛАДИХ – ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКИ И ТЕХНОЛОШКИ АСПЕКТИ

Каталошки број програма: 954  

Не

Klett друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3–5, office@klettobrazovanje.org, 0113348384, , 0113348385

Мирјана Пајић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011334348, 0641110074, 0113348385

Сања Филиповић, доктор дидактичко-методичких наука , Факултет ликовних уметности, Београд; Војислав Илић, доктор наука-методика наставе, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац;

Сања Филиповић, доктор дидактичко-методичких наука , Факултет ликовних уметности, Београд; Војислав Илић, доктор наука-методика наставе, Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Развој и унапређење компетенција наставника за примену е-уџбеника, мултимедије и софтвера у области дечјег ликовног стваралаштва. Подизање квалитета васпитно-образовног процеса кроз примену савремених дидактичких средстава.

Оспособљавање запослених у образовању за : - Примену дигиталних уџбеника, апликативних програма и креирање мултимедијалних садржаја путем десктоп и веб апликација. - коришћење и креирање хипертекста у функцији нелинеарног читања онлајн садржаја (реч, слика, звук). - примену иновативних дидактичких средстава у планирању, организацији, реализацији и евалуацији васпитно-образовног процеса; - савремени методички приступ васпитно-образовном процесу, посебно остваривању образовних исхода у области ликовног васпитања и образовања; - унапређење васпитно-образовног рада, управљање образовним садржајима и процесом ликовног васпитања и образовања уз помоћ дигиталних уџбеника, апликативних програма и мултимедије.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи

1. данТрадиционални и савремени уџбеник ликовне културе – дидактичко-методички аспекти и образовни домети Методе обраде садржаја и реализације ликовних активности коришћењем е-уџбеникаПримена е-уџбеника и креирање мултимедијалних садржаја путем десктоп и веб апликацијаУправљање садржајима и процесом учења помоћу е-уџбеника, апликативних програма и мултимедије

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 1.500,00 динара, односно 45.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Лесковац, ОШ "Светозар Марковић" Сања Филиповић, Војислав Илић 17 3.93
2 Ниш, ОШ "Свети Сава" Сања Филиповић, Војислав Илић 29 3.81
3 Пирот, ОШ "8. септембар" Сања Филиповић, Војислав Илић 20 3.87

Укупно учесника: 66 | Просечна оцена: 3.87