Ликовно стваралаштво у школи

Каталошки број програма: 946  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„ Винча; Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„ , Нови Београд;

Славица Младеновић Ивановић, професор, ОШ „Никола Тесла„ Винча; Снежана Илић, професор, ОШ „Кнегиња Милица„ , Нови Београд;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијати педагошку праксу у области ликовног стваралаштва, изграђивањем сазнања о стратегијама подучавања, планирању садржаја и праћењу напредовања деце.

• Упознавање учесника са улогом и значајем ликовне културе у развоју ученика. • Повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе ликовне културе у складу са савременим реформским процесима у образовањупромовисањем интегрисане наставе ликовне културе, српског језика, математике, ПД, изборних предмета и то свеу функцији подстицања дечјег стваралаштва; • Приказивање необичних и интересантних техника и материјала кроз групне вежбе и радионице. • Стицање знања и вештина за рад различитим ликовним техникама и материјалима, при чијој изради долази до изражаја лична креативност учесника. • Оснаживање наставникада планира, води, стимулише и усмерава децу ка откривању ликовних и естетских вредности у образовно васпитном процесу.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник изборних и факултативних предмета
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данУвод у тему „Ликовно стваралаштво у школи„Визуелна уметност – традиционални медији ликовних и примењених уметностиКреативна настава ликовног стваралаштваКреативне радионице: Линија, боја, обликИнтегрисано учење у области ликовног стваралаштваЕвалуација

30

дана: 1
бодова: 8

1 800,00 динара по учеснику за групу од 30 учесника. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови оргнизатора програма, радно – потрошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Снежана Илић 30 3.99
2 ОШ "Петефи бригада" 16. дивизије 34, Кула Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 28 4
3 ОШ "Др Јован Цвијић", Јована Цвијића 9, Смедерево Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 4
4 ОШ "Др Јован Цвијић", 7. јула 10, Зрењанин Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.99
5 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.98
6 ОШ "Стеван Чоловић", Браће Михајловић 8, Ариље Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.99
7 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 4
8 ОШ "Десанка Максимовић", Шесте личке дивизије 32, Пожаревац Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 3.9
9 ОШ "Нада Пурић", Владике Николаја 33, Ваљево Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 25 4
10 ОШ "Доситеј Обрадовић", Војислава Илића 5, Крушевац Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 4
11 Обука се реализује онлајн Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 24 4
12 Обука се реализује онлајн Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 22 3.99
13 Обука се реализује онлајн Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 30 4
14 Обука се реализује онлајн Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 27 3.98
15 Обука се реализује онлајн Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 26 3.98
16 Обука се реализује онлајн Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 29 3.99
17 Обука се реализује онлајн Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 23 3.99
18 Обука се реализује путем интернета. Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 23 3.97
19 Обука се реализује путем интернета. Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 23 3.99
20 Обука се реализује путем интернета. Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 25 4
21 Обука се реализује путем интернета. Славица Младеновић Ивановић, Снежана Илић 27 3.98

Укупно учесника: 572 | Просечна оцена: 3.99