ФРАНЦУСКА СОЛО ПЕСМА од Берлиоза и Гуноа до данашњих дана – КАКО ПЕВАТИ НА ФРАНЦУСКОМ?

Каталошки број програма: 964  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Катарина Јовановић, професор, Факултет музичке уметности, Београд;

Катарина Јовановић, професор, Факултет музичке уметности, Београд; Милица Илић, доктор уметности, Факултет музичке уметности;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дубље упознавање са француском соло песмом, основним детаљима везаним за изговор и могућности извођења, као и различитим аспектима њеног развоја од средине 19. века до данас.

Анализа историјских и уметничких околности које доприносе развоју француске соло песме, кроз изучавање француске поезије која је служила као инспирација композиторима од Берлиоза и Гуноа преко Месијана до Тангија. Посебна пажња била би посвећена изговору и специфичностима развоја француског романтичарског стила соло песме, као и детаљима у вези са извођењем.

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данКако певати на француском? (Питања изговора и стила)2. данПитања интерпретације француске соло песме и изучавање дела одређених композитора

15

дана: 2
бодова: 16

3000 дин. по учеснику