Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Каталошки број програма: 943  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Зоран Божанић, доктор наука, магистар уметности, Факултет музичке уметности, Београд;

Зоран Божанић, доктор наука, магистар уметности, Факултет музичке уметности, Београд; Александра Божанић, Магистар уметности, Музичка школа Петар Коњовић, Београд;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Историјски информисано и теоријско-аналитички утемељено извођење Бахове инструменталне музике.

Стицање знања о сложенијим аспектима Баховог музичког језика и утицају различитих фактора на његово конституисање. Разумевање значаја стилских конвенција и теоријских опсервација код одређења начина употребе различитих извођачких компонената.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данИнструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

30

дана: 1
бодова: 8

1500 динара (8 сати активног учешћа).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Muzička škola „Vatroslav Lisinski “ Beograd ul. Straše Pindžura 1/2 11000 Beograd Srbija Зоран Божанић, Александра Божанић 28 3.96
2 Музичка школа Петар Коњовић, Београд Зоран Божанић, Александра Божанић 20 3.98
3 Музичка школа "Петар Илић" Аранђеловац Зоран Божанић, Александра Божанић 10 4
4 Музичка школа "Михаило Вукдраговић", Масарикова 35 Шабац Зоран Божанић, Александра Божанић 28 3.9
5 Музичка школа "Михаило Вукдраговић", Масарикова 35, Шабац Зоран Божанић, Александра Божанић 30 4
6 Музичка школа "Виојислав-Лале Стефановић", Ужице Зоран Божанић, Александра Божанић 27 3.98
7 Музичка школа "Петар Коњовић", Београд Зоран Божанић, Александра Божанић 20 3.99
8 Muzička škola „Marko Tajčević” Lazarevac Зоран Божанић, Александра Божанић 23 4
9 MŠ Josip Slavenski, Beograd Зоран Божанић, Александра Божанић 28 3.95
10 MŠ Josip Slavenski, Beograd Зоран Божанић, Александра Божанић 29 3.95
11 Novi Sad, u okviru zimske škole EUFONIJA Зоран Божанић, Александра Божанић 15 4
12 CSU Kikinda, Nemanjina 23 Зоран Божанић, Александра Божанић 24 3.98
13 Novi Sad, u okviru zimske škole EUFONIJA Зоран Божанић, Александра Божанић 15 3.99
14 Fmu, Kralja Milana 50, Beograd Зоран Божанић, Александра Божанић 19 3.86
15 Muzička škola "Stevan Mokranjac" Senta Зоран Божанић, Александра Божанић 19 3.98
16 MŠ Mokranjac Зоран Божанић, Александра Божанић 30 3.96
17 MŠ Mokranjac Зоран Божанић, Александра Божанић 30 3.99
18 MŠ Negotin Зоран Божанић, Александра Божанић 30 3.98
19 MŠ Mokranjac Зоран Божанић, Александра Божанић 20 3.96
20 Centar za usavršavanje Зоран Божанић, Александра Божанић 21 3.96
21 Музичка школа "др Милоје Милојевић" Зоран Божанић, Александра Божанић 21 0
22 Музичка школа "др Милоје Милојевић" Зоран Божанић, Александра Божанић 17 0
23 Lazarevac, Muz škola Marko Tajčević Зоран Божанић, Александра Божанић 12 4

Укупно учесника: 516 | Просечна оцена: 3.62