Школа керамике

Каталошки број програма: 979  

Не

"Пријатељи деце општине Нови Београд", 11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 183, suzanaponjavic@gmail.com, 0642007104, 0655065449, 0112165946

Сузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 0112165946, 0642007104, 0112165946

Наташа Василић, дипломирани керамичар, Техничка школа Младеновац; Сузана Поњавић, Историчар уметности, „Пријатељи деце општине Нови Београд„;

Наташа Василић, дипломирани керамичар, Техничка школа Младеновац; Сузана Поњавић, Историчар уметности, „Пријатељи деце општине Нови Београд„;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Стручно усавршавање кроз стваралаштво и креативан рад; стицање и усвајање нових знања и вештина; упознавање ликовног језика и начина евалуације ликовнoг дела; оспособљавање за самосталан рад и примену стечених знања у раду са децом и младима.

Имплементација нових културно-образовних садржаја у наставне и ваннаставне активности; развијање мотивације код деце и младих за доживљавање, разумевање и коришћење уметничких медија; откривање нових афинитета и интересовања код деце и младих; подстицање развоја њихове имагинације и креативности; развијање чулне осетљивости и истраживачке радозналости; подстицање развоја координације и моторикe код деце кроз рад са глином; стимулација оперативности и логичког мишљења код деце и младих; подстицање на самосталност, иницијативност, отвореност према новом искуству; популаризација старих и уметничких заната; очување традиције народа и фолклора; ширењу културе уопште.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у предшколској установи
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данТехнике ручног моделовања глине, технике дораде и декорисања/моделовање из руке2. данТехнике ручног моделовања глине, технике дораде и декорисања3. данТехнике ручног моделовања глине и технике финалне дораде предмета

15

дана: 3
бодова: 24

4.500,00 Хонорари за реализаторе, координатора програма. Трошкови: материјала, прибора и средстава за реализацију практичних активности на радионицама, канцеларијског пословања, финансијске администрације, освежења и оброка за полазнике и реализаторе, надокнаде за коришћење простора за рад, потрошног материјала и одговарајуће потврде о завршеној обуци, путних трошкова за реализаторе и координатора семинара, израде одговарајућег пратећег штампаног материјала који се користи у раду.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Наташа Василић, Сузана Поњавић 8 3.98
2 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Наташа Василић, Сузана Поњавић 9 3.8
3 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Наташа Василић, Сузана Поњавић 9 3.93
4 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Наташа Василић, Сузана Поњавић 9 3.82
5 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Наташа Василић, Сузана Поњавић 6 4
6 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Наташа Василић, Сузана Поњавић 15 3.69
7 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Наташа Василић, Сузана Поњавић 13 3.91
8 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Милица Јосимов, Сузана Поњавић 6 3.97
9 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Милица Јосимов, Сузана Поњавић 6 4
10 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Милица Јосимов, Сузана Поњавић 6 4
11 ОШ"Ђуро Стругар", Милутина Миланковића 148, Нови Београд Милица Јосимов, Сузана Поњавић 6 4

Укупно учесника: 93 | Просечна оцена: 3.92