ДЕЧЈЕ ЛИКОВНО СТВАРАЛАШТВО И СЦЕНСКА УМЕТНОСТ

Каталошки број програма: 968  

Не

"Пријатељи деце општине Нови Београд", 11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 183, suzanaponjavic@gmail.com, 0642007104, 0655065449, 0112165946

Сузана Поњавић, suzanaponjavic@gmail.com, 0112165946, 0642007104, 0112165946

Сања Филиповић, доктор дидактичко-методичких наука – мет, Факултет ликовних уметности, Београд;

Сања Филиповић, доктор дидактичко-методичких наука – мет, Факултет ликовних уметности, Београд; Цветин Аничић, Дипломирани глумац луткар, редитељ, Културно образовни центар, Шид; Сузана Поњавић, Историчар уметности, „Пријатељи деце општине Нови Београд„;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање методичких компетенција запослених у образовању за интердисциплинарно повезивања образовних садржаја у области ликовног, говорног и драмског стваралаштва предшколске деце и ученика основне и средње школе.

Упознавање са поступцима којима се код деце/ученика развија и подстиче: семиотички аспект развоја (графички симболи, покрет, мимика, гест), способност вербалне и невербалне комуникације, култура говора (богаћење речника, вербално изражавање и комуникација, дечја књижевност, говорне игре, метакомуникација – схватање значења поруке) и ликовна култура (традиционални и савремени медији); богате искуства и доживљаји као услов за креативни процес; развија способности доживљавања, разумевања и повезивања различитих уметничких медијума и изражавања њиховим средствима као што су аудитивна, кинетичка и визуелна; развија креативност, чулна осетљивост, опажање и моторика, критичко мишљење, емпатија и хумани ставови, еманципована и стваралачка личност.

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник у школи за образовање одраслих
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
васпитач у предшколској установи
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данДидактичко-методички аспекти корелације ликовног, говорног и драмског стваралаштваУвод у луткарствоПедагошка вредност луткарске игре као изражајног и васпитног средства Методска упутства за подстицање и вођење дечјих игара са сценским луткама

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 Хонорари за реализаторе, координатора програма; трошкови: материјала, прибора и средстава за реализацију практичних активности на радионицама; канцеларијског пословања; финансијског администратора; освежење и оброк за полазнике и реализаторе; надокнада за коришћење простора за рад; трошкови потрошног материјала и одговарајуће потврде о завршеној обуци; путни трошкови за реализаторе семинара; трошкови израде одговарајућег пратећег штампаног материјала.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Цветин Аничић, Сузана Поњавић 17 3.85
2 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Цветин Аничић, Сузана Поњавић 30 3.91
3 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Цветин Аничић, Сузана Поњавић 16 3.11
4 ОШ"Милан Ракић", Војвођанска 62, Нови Београд Цветин Аничић, Сузана Поњавић 7 4

Укупно учесника: 70 | Просечна оцена: 3.72