ПРИМЕНА БАРОКНЕ ЛИТЕРУРЕ У ВОКАЛНОЈ И ИНСТРУМЕНТАЛНОЈ ПРАКСИ

Каталошки број програма: 975  

Не

Удружење музичких и балетских педагога Србије, Џона Кенедија 7, umbps@hotmail.com, 0116609281, 0117193582, 0117193582

Радмила Марковић, umbps@hotmail.com, 0117193582, 062796004, 0117193582

Јасмина Михаљица, дипломирани музичар, МШ Петар Коњовић; Илеана Милић, дипл.музичар-с.певач; мастер културолог, ОМШ Петар Коњовић;

Јасмина Михаљица, дипломирани музичар, МШ Петар Коњовић; Илеана Милић, дипл.музичар-с.певач; мастер културолог, ОМШ Петар Коњовић;

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Оспособљавање, мотивисање и усавршавање запослених у примени барокне литературе у настави.

Упознавање полазника са специфичностима барокне литературе и њена улога музичком развоју ученика, као и унапређење компетенција наставника у области планирањаи реализације наставе орјентисане на исходе.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. дан Упознавање учесника са специфичностима барокне литерауре.Значај барокне литературе у извођачкој праксиПауза . Поређење вокалне литературе са инструменталном и примена у настави солфеђаПриказ видео материјала и коментари 2. дан.Примена вокално-инструменатлне литературе у настави солфеђа, значај стилски правилног извођења бароУсмено излагање, дијалошка метода, изношења ставова и искустава Практичан рад: демонстрација предлози за рад, помоћ у раду радионица ПаузаРад на заједничком задатку и демонстрација представника групе Евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

110000 динара за групу од 30 полазника, тј. 3.500 динара по полазнику. У цену су урачунати трошкови хонорара за предавача, трошкови превоза и радни материјал (штампани пропратни текст и CD).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Јасмина Михаљица, Илеана Милић 17 3.86
2 Београд Јасмина Михаљица, Илеана Милић 17 3.97

Укупно учесника: 34 | Просечна оцена: 3.92