Појава импресионизма као прекретница у клавирској интерпретацији

Каталошки број програма: 952  

Не

Факултет музичке уметности, Краља Милана 50, Београд, fmuinfo@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, ,

Милица Ерић, meric@fmu.bg.ac.rs, 0112659887, 0643407111,

Дубравка Јовичић, магистар уметности и доктор наука, Факултет музичке уметности Универзитета уметности;

Дубравка Јовичић, магистар уметности и доктор наука, Факултет музичке уметности Универзитета уметности; Наташа Пенезић, мастер, Академија уметности Универзитета у Новом Саду;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Упознавање са историјским чињеницама везаним за појам интерпретације на клавиру. Уочавање везе између појаве импресионизма у музици и развоја самог инструмента као основа нових приступа интерпретацији.

Повезаност основних принципа акустике са карактеристикама клавира као инструмента. Утицај ових особина на развој хармоније. Спрега ових елемената као полазиште новог осмишљавања интерпретације. Кључни моменат у историји клавирске интерпретације појавом импресионистичког стила. Нови приступ интерпретацији који се односи и на дела будућих стилских праваца, али и на дела која су претходила импресионизму.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данИсторијске координате појаве импресионизма умузициИмпресионистички стил компоновањаНова улога клавира у импресионистичком стилуНови звучни простори у пијанистичкој литератури ХХ векаЗакључне напомене и рекапитулација садржаја темаАнкета

20

дана: 1
бодова: 8

3500 динара по учеснику