Методика наставе ритма

Каталошки број програма: 947  

Не

Удружење Мокрањац, Дечанска 6, Београд - Стари град, Србија, udruzenjemokranjac@gmail.com, 0691666481, ,

Оља Стефановић, oljajovanovic88@gmail.com, 0691666481, 0691666481,

Владимир Јовановић, дипломирани музички педагог и дипломиран, МШ „Мокрањац„ у Београду; Милана Стојадиновић - Милић, Магистар уметности (композиције), Факултет музичке уметности у Београду;

Владимир Јовановић, дипломирани музички педагог и дипломиран, МШ „Мокрањац„ у Београду; Милана Стојадиновић - Милић, Магистар уметности (композиције), Факултет музичке уметности у Београду;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Развијање и усавршавање технике течног, брзог ритмичког и „парлато„ читања у функцији корелације са наставом инструмента од почетног до највишег професионалног нивоа.

Брзо препознавање и репродуковање ритмичких фигура из градива наставе ритма. Усавршавање „парлато„ читања нота на пет различитих начина рада, са посебним освртом на примену рада са „парлато„ моделима. Примена импровизација на клавиру као једног од најважнијих поступака у савладавању свих елемената области ритма.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данМетодика наставе ритма

30

дана: 1
бодова: 8

1500 рсд

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 MŠ "Vojislav Vučković", Beograd Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 21 3.96
2 MŠ "Mokranjac", Beograd Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 14 3.98
3 MŠ "Petar Konjović", Sombor Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 28 3.72
4 Muzička škola "Josip Slavenski", Radoslava Grujića 2a, Beograd Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 22 4
5 Muzička škola - Subotica, Štrosmajerova 3, Subotica Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 23 3.91
6 UŠ "Stevan Mokranjac" Negotin, Trg Đorđa Stanojevića 11, Negotin Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 30 3.9

Укупно учесника: 138 | Просечна оцена: 3.91