Превенција емоционалног сагоревања наставника у школама

Каталошки број програма: 992  

Не

Музичка школа Ватрослав Лисински, Страшка Пинџура 1/2, 11030 Београд, sekretarijat.lisinski@gmail.com, 0113546831, ,

Бојана Стаоровић, bojanacucilovic@gmail.com, 0112665411, 0641896375,

Мајда Марић, дипломирани психолог, Музичка школа "Ватрослав Лисински"; Бојана Стаоровић, дипломирани музичар, Музичка школа „Ватрослав Лисински„;

Мајда Марић, дипломирани психолог, Музичка школа "Ватрослав Лисински"; Бојана Стаоровић, дипломирани музичар, Музичка школа „Ватрослав Лисински„;

уметности

компетенције за комуникацију и сарадњу

Методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима...)

- оснаживање наставника у превенцији емоционалног сагоревања - разрађивање метода превенције у зависности од типа наставе - развијање комуникацијских вештина - подржавање личног ангажовања наставника за бољитак професије

- освешћивање професионалних и личних фактора ризика за емоционално сагоревање - рад на јачању личности као мере превенције емоционалног сагоревања - умеће препознавања и реаговања на факторе, било професионалне и/или личне, који уводе у стање емоционалног сагоревања - побољшање комуникацијских вештина у односу на ученике, родитеље и радно окружење - јачање професионалних компентенција које се не односе само на уско стручно подручје рада - побољшавање вештина пословне комуникације и умрежавања - побољшавање комуникацијих вештина свих запослених у образовним установама у раду са децом и родитељима из осетљивих група

наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика
стручни сарадник у школи
сарадник (педагошки
андрагошки асистент и помоћни наставник)

1. данОкупљање учесника; ДобродошлицаПредавање: Шта је феномен емоционалног сагоревања и који су његови симптоми?ПаузаПрофесија као извор повећаног ризика за емоционално сагоревање?Вештина комуникације као мера превенције емоционалног сагоревањаПаузаВештина комуникације као мера превенције емоционалног сагоревањаЈачање наставничких компетенција на релацији наставник – ученик Универзалне стратегије у комуникацији са ученицима2. данКратак осврт на први део програмаСпецифичности комуникације и интеракције наставник – родитељиПаузаСтилови комуникацијеПаузаРадно окружење некад и сад – савремени концепт радног окружења у односу на традиоционални модел радаЕвалуација

30

дана: 2
бодова: 13

3000,00 дин по учеснику односно 90,000 дин за групу од 30 учесника. 3.000,00 дин радни материјал за полазнике семинара 6.500,00 дин трошкови превоза за 2 реализатора 10.000,00 дин трошкови преноћишта за 2 реализатора 4.500,00 дин изнајмљивање опреме за реализацију семинара 66.000,00 дин хонорари са порезом за 2 дана за 2 реализатора обуке

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Нови Сад, Музичка школа "Јосип Славенски" Мајда Марић 14 3.79
2 Нови Сад, Музичка школа "Јосип Славенски" Мајда Марић 24 3.93
3 Ваљево, Музичка школа "Живорад Грбић" Мајда Марић 24 3.9

Укупно учесника: 62 | Просечна оцена: 3.87