Теорија музике – практичан приступ

Каталошки број програма: 960  

Не

Удружење Мокрањац, Дечанска 6, Београд - Стари град, Србија, udruzenjemokranjac@gmail.com, 0691666481, ,

Оља Стефановић, oljajovanovic88@gmail.com, 0691666481, 0691666481,

Владимир Јовановић, дипломирани музички педагог и дипломиран, МШ „Мокрањац„ у Београду; Милана Стојадиновић - Милић, Магистар уметности (композиције), Факултет музичке уметности у Београду;

Владимир Јовановић, дипломирани музички педагог и дипломиран, МШ „Мокрањац„ у Београду; Милана Стојадиновић - Милић, Магистар уметности (композиције), Факултет музичке уметности у Београду;

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Савладавање теорије музике кроз практичан приступ. Савладавање специфичних педагошких метода аутора у настави теорије музике.

Упознавање учесника семинара са аутентичним педагошким методом аутора у настави теорије музике. Усавршавање брзине опажања елемената теорије музике у циљу функционалне применљивости. Корелација теорије музике са наставом хармоније, путем аутентичног приступа аутора.

наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)

1. данТеорија музике – практичан приступ

30

дана: 1
бодова: 8

1500 РСД

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 MŠ "Vojislav Vučković", Beograd Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 22 3.97
2 MŠ "Mokranjac", Beograd Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 20 3.86
3 MŠ "Petar Konjović", Sombor Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 30 3.77
4 ŠOMO Kula, Lenjinova 17 Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 16 3.94
5 Muzička škola "Josip Slavenski", Radoslava Grujića 2a, Beograd Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 22 4
6 Muzička škola - Subotica, Štrosmajerova 3, Subotica Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 24 3.88
7 Muzička škola Bačka Topola, Glavna 84, Bačka Topola Владимир Јовановић, Милана Стојадиновић - Милић 30 3.66

Укупно учесника: 164 | Просечна оцена: 3.87