Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави

Каталошки број програма: 970  

Не

Друштво учитеља Београда, Дечанска 6/III, 11103 Београд 4, drustvouciteljabg@gmail.com, 0113245385, 0113239697, 0113239697

Милена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 0113245385, 0648605479, 0113239697

Драгана Нешић, ОШ „Филип Вишњић„, Београд; Љиљана Кувељић, ОШ „Младост„, Нови Београд

рагана Нешић, ОШ „Филип Вишњић„, Београд; Љиљана Кувељић, ОШ „Младост„, Нови Београд

уметности

компетенције за поучавање и учење

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Унапређивање компетенције, сензибилитета и изоштравање критеријума за конструктивнију, креативнију и функционалнију наставу музичке културе

Артикулисање детерминишућих фактора и практична примена наставних јединица, метода рада и садржаја везаних за аналитичко слушање и извођење музике

наставник разредне наставе
наставник предметне наставе – основна школа
Васпитач у предшколској установи

1. дан АНАЛИТИЧКО СЛУШАЊЕ МУЗИКЕ ОБРАДА ПЕСАМА ПО СЛУХУ И НОТНОМ ТЕКСТУ

30

дана: 1
бодова: 8

1.360,00 динара по полазнику

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Београд Драгана Нешић, Љиљана Кувељић 21 3.99
2 ОШ "Никола Тесла", Јована Јовановића Змаја 1, Винча Драгана Нешић, Љиљана Кувељић 30 3.92
3 ОШ "Скадарлија", Француска 26, Београд Драгана Нешић, Љиљана Кувељић 21 3.99
4 ОШ "Ђорђе Крстић", Живка Настића Бабе 12, Београд Драгана Нешић, Љиљана Кувељић 30 3.96

Укупно учесника: 102 | Просечна оцена: 3.97