Слика и прилика – визуелна писменост и ликовно наслеђе

Каталошки број програма: 959  

Не

Центар за музеологију и херитологију Филозофског факултета Универзитета у Београду, Филозофски факултет, ул. Чика Љубина бр. 18 – 20, 11000 Београд (кабинет 453), slikaprilika.cmih@gmail.com, 0113206222, , 0112639356

Јелена Павличић, slikaprilika.cmih@gmail.com, 0113206222, 0642791409,

Драган Булатовић, доктор историје уметности, Филозофски факултет Универзитета у Београду;

Драган Булатовић, доктор историје уметности, Филозофски факултет Универзитета у Београду; Јелена Павличић, доктор историје уметности, Факултет уметности, Универзитет у Приштини / КМ; Ива Суботић Красојевић, Дипломирани историчар уметности, СШ Техноарт, Београд; Катарина Трифуновић, дипл. проф. разредне наставе, МА ист.ум., Издавачка кућа Бигз школство

уметности

компетенције за уже стручну област

Унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Обогаћивање методолошког и педагошког приступа наставника у интерпретацији визуелне културе, развој компетенција наставника за проблематизацију (с)ликовних феномена и разумевање и комуницирање њихове улоге у савременом друштву.

Проширење наставничких компетенција за тумачење слика и ликовног наслеђа у образовном процесу. Иновирање практичног рада у настави кроз активности засноване на поређењу савремених феномена ликовне и визуелне културе са историјским моделима. Упознавање наставника са примерима добре праксе и оспособљавање за примену сличних активности са ученицима. Мотивисање наставника да ученике подстичу на критичко и креативно коришћење стечених знања из историје уметности, као и на анализу улоге слика и визуелне културе у свакодневици. Проширивање знања о методама подучавања/учења у настави ликовне културе и у музејској педагогији. Сагледавање улоге школских уџбеника из ликовне културе и дидактичких материјала у музејима у развоју визуелнe писмености.

наставник предметне наставе – основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
наставник општеобразовних предмета у средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке
балетске
ликовне)
наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у дому ученика

1. данВизуелна писменост и ликовна уметност - предавањеПаузаВизуелна писменост и ликовна уметност - демонстрацијаПаузаВизуелна писменост и ликовна уметност - радионицаПауза за ручакЛиковна култура, наслеђе и савремени идентитети - предавањеПаузаЛиковна култура, наслеђе и савремени идентитети - демонстрацијаПаузаЛиковна култура, наслеђе и савремени идентитети - радионица2. данКултурно памћење и визуелна култура у дигиталном добу ПаузаКреативне методе интерпретирања ликовног наслеђа - демонстрацијаПаузаОд сопства до селфија у историји уметности - радионицаПауза за ручакУчесничка култура и стратегије (не)заборава - демонстрацијаПаузаУпотреба садржаја популарне културе у настави - радионицаЗакључна дискусија

30

дана: 2
бодова: 16

Цена за групу износи 70.000 динара. Минимални број учесника је 15. У цену су урачунати хонорари реализатора (и порези на доприносе, 90% цене), трошкови материјала за учеснике, штампа сертификата, административни трошкови (10%). У цену нису укључени путни трошкови реализатора као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора. У цену није укључено освежење и исхрана учесника током трајања обуке.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ "Бамби" - Вртић "Сунчица", ул. Јосипа Крамера 19, Кула Драган Булатовић, Јелена Павличић, Ива Суботић Красојевић, Катарина Трифуновић 30 3.88
2 Техноарт Београд - школа за машинство и уметничке занате, Светог Николе бр. 39, Београд, Србија Драган Булатовић, Јелена Павличић, Ива Суботић Красојевић, Катарина Трифуновић 28 3.6
3 Филозофски факултет Универзитета у Београду (Чика Љубина 18-20, Београд), Темпус сала Драган Булатовић, Јелена Павличић, Ива Суботић Красојевић, Катарина Трифуновић 14 3.76
4 Центар за стручно усавршавање , Чачак, Цара Душана бб Драган Булатовић, Јелена Павличић, Ива Суботић Красојевић, Катарина Трифуновић 29 3.54

Укупно учесника: 101 | Просечна оцена: 3.7